top of page
Privacy verklaring

Munda Creative, gevestigd te 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76107248 ,tevens handelend onder de handelsnaam Munda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Munda hecht bijzondere waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In de Privacy Verklaring wordt aangegeven op welke wijze er omgegaan wordt met persoonsgegevens. Munda doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Munda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Munda heeft een klachtenregeling.

Op alle met Munda gesloten overeenkomsten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing

Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover neem dan contact op via de contactgegevens in het document.

Privacy verklaring

bottom of page